BLUEKAT, Revolutionerande ny teknik för 100% oljefri tryckluft

Granzow introducerar nu en helt ny teknik för oljefri tryckluft. Och nu menar vi helt oljefri, alltså klass 0 enligt ISO 85731-1. Detta utan fördyrande filtersystem eller kostsamma specialkompressorer.

Det integrerade BLUEKAT-systemet tar bort 100% av de kolväten som normalt går med tryckluften ut i systemet. BLUEKAT tar dessutom även bort de kolväten som kommer från atmosfären via insugsluften. Tryckluften får alltså en bättre kvalitet än efter en dyr och komplicerad oljefri kompressor.

Tekniken bygger på att tryckluften, innan den lämnar kompressorn, passerar en katalysator som omvandlar kolvätena till koldioxid och vatten. Till och med kondensvattnet blir helt oljefritt så behovet av extra utrustning för kondensrening finns inte längre.

Inledningsvis finns BLUEKAT kompressorerna i tre storlekar 30 – 45 kW, Beroende på driftförhållande väljer man varvtalsstyrt eller med fast varvtal.