Bauer Mini-Verticus & Verticus – Nästa generation!

Den nya Mini-Verticus & Verticus-serien har satt standarden för framtida stationära högtryckskompressorer.
Bauer kombinerar sina väl beprövade kompressorblock av hög kvalitet med nya innovationer och modern design!


Under designarbetet har fokus varit på ergonomi, göra användningen så enkel som möjligt, minska ljudnivån och öka effektiviteten.
Verticus finns i storlekar från 11 till 15 kW. Mini-Verticus är mer kompakt och finns upp till 7,5 kW.
Den nya extremt kompakta Mini-Verticus modellen har ökat kapaciteten på toppmodellen med över 25 procent till 320 l/min.

Mini-Verticus – Verticus
Nyheter
!

  • Ny modern design
  • Mini-Verticus – Nu även i öppet utförande
  • Den ljuddämpade modellen nu ännu tystare jämfört med tidigare
  • modeller
  • Mini-Verticus nu med en kapacitet upp till 320 lit/min
  • B-Drain – Ny modell på kondensavtappning, tystare, mindre förluster och en inbyggd kondenstank med nivågivare
  • Oljenivåövervakning (tillval)

Mini-Verticus – Verticus
Tillval!

† B-App – Ny App för fjärrstyrning och övervakning
Den nya appen kommunicerar med kompressorn med hjälp av Wi-Fi.
Det ger en enkel och direkt åtkomst till funktioner i kompressorns kontrollpanel B-Control Micro.
Du kan enkelt avläsa: Drifttryck, temperatur, tid kvar till service m.m. samt även fjärrstyra din kompressor.
B-App erbjuder även ytterligare funktioner: Produktspecifika nyheter, videos och även ett verktyg för att beräkna filterpatronens livslängd vid olika förhållanden.
B-App finns att ladda ner gratis i App Store och Google Play, men Wi-Fi enheten är ett tillval.† B-Detection Plus – Kontinuerlig mätning av samtliga värden enligt EN12021:2014

Med det unika tillvalet B-Detection Plus mäts luftkvaliteten kontinuerligt enligt samtliga värden i EN12021:2014.
Vid förhöjda värden, larmar/stannar kompressorn och ingen dålig luft risker att komma ut i ert system.
Dom värden som indikeras är:
† O2 – Syre
† CO2 – Kolmonoxid
† CO – Koldioxid
† H2O – Vatten
† Oil – Olja