BAS – medicinskt ren andningsluft

Denna nya adsorptionstork renar tryckluften i sju steg – allt i en enda enhet.

BAS enheterna är framtagna för att klara dom hårda kraven enligt European Pharmacopeia.
Med sju steg av rening begränsas 13 olika föroreningar till låga nivåer för att säkerställa kvalitén av tryckluften/andningsluften till slutanvändaren.


Läs mer om nya BAS här!

Parker BAS Adsorptionstork AD-tork Andningsluft