Automatisk avstängningsventil, Air-Saver, spar energi

Granzow introducerar nu en energibesparande avstängningsventil med veckour. Installerar man den i tryckluftssystemet finns det en stor besparingspotential.

Alla tryckluftsanläggningar läcker. Det är inte ovanligt att mer än 10% av kompressoranläggningens totala kapacitet försvinner i läckage genom otäta kopplingar, läckande maskiner, dåliga slangar eller undermåliga rörsystem.

Att skilja av ledningssektioner och maskiner som inte behöver vara trycksatta är, förutom ett regelbundet och systematiskt arbete med att leta och åtgärda brister, det bästa sättet att eliminera onödig energiförbrukning genom läckage.

Air-Saver är en automatisk avstängningsventil med ett integrerat veckour som installeras på strategiska punkter i tryckluftssystemet. Air-Saver kan ställas in för upp till 16 stängnings/öppningscykler per dag vilket möjliggör att onödigt läckage kan förhindras även under kortare raster. Ventilen manövreras med fjärrkontroll men går även att köras manuellt, ex.vis vid strömavbrott. Air-Saver finns med 1″ och 2″ anslutning.