15 år med ISO14001

Granzow har varit certifierade mot ISO 14001 sedan 22 april 2003.
Enligt ISO standarden sker en omcertifiering vart tredje år.

SP genomförde senaste omcertifieringen i september 2014.

Tredje mars i år utfärdade de ett nytt certifikat som gäller fram till och med 22 april 2018.