10-års garanti på kompressorer från Granzow

 I snart 40 år har lamellkompressorer från Hydrovane sålts i Sverige. Genom åren har de bevisat sin livslängd och driftsäkerhet. Därför kan vi nu erbjuda en helt unik produktgaranti på upp till 10 år.

Garantin gäller för hela kompressoraggregatet med enda krav att installationen är gjord på ett korrekt sätt och att kompressorn underhålls regelbundet enligt serviceschemat Garantin gäller för kompressorer i storleksintervallet 4 – 75 kW.