Granzow Total

Tryckluftsproduktion på ett enkelt sätt!

Bekymmersfri Tryckluft

Ibland kan en investering i ny kompressoranläggning kännas som ett stort ekonomiskt

åtagande. Granzow Total är ett helhetskoncept framtaget för att förenkla

tryckluftsproduktionen och inkluderar såväl hårdvara som underhåll.

Detta görs till en fast månadskostnad utan tillkommande överraskningar.

Granzow Total är ett löpande hyresavtal under 60 månader som omfattar:

✓ Leverans
✓ Installation
✓ Igångkörning
✓ Service
✓ Eventuella reparationer
✓Garanti

Detta är Granzow Total!


Ekonomiskt

Den största kostnaden i en kompressoranläggning ur ett livscykelperspektiv är energikostnaderna för själva driften.

Då vi jobbar med marknadens ledande tillverkare av kompressorer och efterbehandlingsutrustning är du alltid garanterad att få tillgång till
energieffektiva lösningar genom Granzow Total.

Övriga ekonomiska fördelar:

Det blir enklare att budgetera med en fast månadskostnad utan överraskningar
Ni binder inget eget kapital, vilket gör att ni kan satsa på ytterligare lönsamma investeringar
Använd utrustningen istället för att äga den – Det gynnar kassaflödet!


Flexibilitet i er verksamhet

Ibland kan det vara svårt att förutspå hur den framtida produktionen kommer att se ut.

Genom Granzow Total har du möjlighet att anpassa
och uppgrade din anläggning under avtalstiden, detta ger dig som kund stor flexibilitet utan stora investeringar.


Säkert och riskfritt

Genom Granzow Total så tar vi ett helhetsgrepp över din kompressoranläggning. Det betyder att vi ser till att utrustningen kommer på plats, ansluts till ert befintliga rörnät samt att igångkörning görs av någon av våra certifierade tekniker.

I avtalet ingår även fullservice, dvs både förebyggande samt reparerande service. Det betyder att inga obehagliga överraskningar i form av dolda servicekostnader tillkommer och då vi alltid erbjuder ny utrustning via Granzow Total. Det ingår även full garanti under avtalstiden (60 mån).

Detta gör Granzow Total till en trygg lösning som låter er fokusera på er produktion.

Tillval – Fjärrövervakning

För ytterligare säkerhet så kan våra kompressorer utrustas med fjärrövervakning. Detta gör att vi håller reda på när er utrustning behöver service samtidigt som ni görs uppmärksamma på eventuella driftstörningar.